Υπηρεσίες προς Ιδιώτες

Αποφύγετε το χάος της γραφειοκρατίας και των συναλλαγών με την εφορία και τα
ασφαλιστικά ταμεία. Αφήστε το λογιστικό γραφείο μας να διεκπεραιώσει
όλες τις φορολογικές σας υποθέσεις!
Μπορούμε να αναλάβουμε για εσάς:
✔ Σύνταξη εντύπων φορολογίας εισοδήματος Ε1
✔ Σύνταξη εντύπου μισθωμάτων Ε2
✔ Υπολογισμό τεκμηρίων διαβίωσης
✔ Πόθεν έσχες- Ανάλωση κεφαλαίου
✔ Δηλώσεις Κατοίκων Εξωτερικού
✔ Αντιπροσώπευση σε δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς
✔ Σύνταξη του εντύπου Ε9(στοιχείων ακινήτων)
✔ Ηλεκτρονική Υποβολή Δηλώσεων
✔ Εκκαθάριση φόρου εισοδήματος πριν την υποβολή της δήλωσης
✔ Σύνταξη και υποβολή συμφωνητικών μίσθωσης